... novinář a publicista ...

 

BIBLIOGRAFIE

POHÁDKY A POVĚSTI

Vlčnovské vyprávěnky. Klub sportu a kultury, Vlčnov 1980.  Knižní vydání pověstí a pohádek, které vycházely v r. 1977 na pokračování v novinách Slovácká jiskra. 2. vydání  2005. Ilustrace Z. Brandysová. Součástí CD s nahrávkou textů.

Povídání z kolovrátku. Klub sportu s kultury, Vlčnov 1982. Sbírka lidové slovesnosti z Vlčnova doplněná autorskými texty.

Pověsti a balady, kolektiv autorů. Knihovna Fr. Bartoše, Zlín 2003. Tři pověsti z Vlčnova v nářečí. Součástí publikace je CD s namluveným textem.

 

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

O jízdě králů. Klub sportu a kultury, Vlčnov 2008. Leporelo pro nejmenší čtenáře přibližující pověst o vzniku jízdy králů. Ilustrace Ladislav Pálka.

Dobrodružství v klášteře velehradském. Moraviapress Břeclav 1997. Knížka literatury faktu pro dětské čtenáře přibližuje život ve středověkém klášteře. Ilustrace Zdeněk Rozkopal.

Pět statečných. Humoristická knížka na téma věčné války žáků a kantorů. Nakladatelství SEN, Zlín 1995. Ilustrace Ladislav Pálka.

 

BELETRIE A LITERATURA FAKTU

Primáš Jaroslav Staněk. Klub kultury Uherské Hradiště 1998. Další autoři: Jiří Pavlica, Martina Pavlicová, Jaroslav Pelikán a Jan Vančura.

Supernoviny. Refugium Velehrad 2000. Soubor mystifikačních textů fiktivního novináře vydávaných  v letech 1995-1999 ve Slováckých novinách.

Rebelové proti všednosti. Nakladatelství  Ottobre 12 Velehrad 2003. Soubor fejetonů a národopisných reportáží z putování po Slovácku za nositeli tradice. Ilustrace Moarch Eveno.

Jdu Slováckem krásným I. Uherské Hradiště 2008. Další soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice.  Ilustrace Moarch Eveno.

Jdu Slováckem krásným II. Uherské Hradiště 2010. Třetí soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice. Ilustrace František Pavlica.

Žítkovské bohyně. Hýsly 2005. Putování do Bílých Karpat za bohyněmi. Ilustrace Olga Vlasáková.

Žítkovské čarování. Hýsly 2006. Výbor z tvorby vlastní a autorů, kteří psali o lidové magii a bohyních.  Ilustrace Olga Vlasáková.

Žítkovské čarování. CPress Brno 2013. Souborné doplněné vydání předešlých dvou publikací o lidové magii v Bílých Karpatech.

Nezapomenutá krása. Kunovice 2006. Eseje o kroji jako doprovod fotografické publikace zachycující varianty kunovského kroje.

Záhadná jízda králů. Nakladatelství MH Beroun 2007; 2. vydání CPress Brno 2014.  Takřka detektivní pátrání po původu lidového zvyku.

U Zlaté koruny. Uh. Hradiště 2007. Příběh lékárníka  a prvního českého starosty Josefa Stancla. Další  autoři Igor Stancl, Jana Spathová.

Říp. Uherské Hradiště 2008. Bibliofilie mamince k 90. narozeninám. Vlastenecké putování Podřipskem, krajinou původu mojí maminky.

Olšava ví svoje. Nakladatelství Veligrad, Buchlovice 2012. Putování za dávnými příběhy dolního Poolšaví. Součástí části nákladu DVD Vítejte v dolním Poolšaví.

Hráli jsme s Jožkou Poláchem. Veligrad, Buchlovice, 2014. Vzpomínky na primáše Josefa Polácha a muziku Dolňácko.

U nás na Slovácku. Nakladatelství Grada, Praha 2015. Laskavá satira ze slovácké vesnice v době normalizace.

Chřiby strážci středního Pomoraví.  Nakladatelství Regia, Praha  2015. Literatura faktu v edici Tajemné stezky.  Další autor Bořek Žižlavský.

Muž, který viděl démona. Nakladatelství Regia, Praha 2017.  Tři záhadologické příběhy: Muž, který viděl démona, Putování k hrobu praotce Čecha a Záhadný nivnický zvon. 

Tajemný Říp. Nakladatelství MH, Beroun 2018.  Od Ctiněvsi k praotci Čechovi v nových poznatcích archeologie. Další autoři: Martin Gojda, Zdeněk Černý, Marie Holečková, Otomar Dvořák.

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka. Nakladatelství  Regia, Praha 2018. Literatura faktu v edici Tajemné stezky. Další autor Bořek Žižlavský.

Poolšavím cestou králů a špehýřů. Nakladatelství Regia, Praha 2019.  Literatura faktu v edici Tajemné stezky.

 

CHŘIBSKÁ EDICE

Chřiby záhadné a mytické.  Do roku  2020 vyšlo 15 svazků série. Svazky 1 - 5 jsou knižním vydáním úspěšného novinového seriálu přírodních a historických zajímavostí Chřiby hory záhad a mýtů, který vycházel na pokračování ve Slováckých novinách v letech 2002-2005.  Zkrácený název Chřiby záhadné a mytické se přenesl na knižní edici  brožovaných publikací s bohatým fotografickým doprovodem. Autorský kolektiv: Jiří Jilík, Bořek Žižlavský, Pavel Bezděčka, Michal Baščan,  posléze Jiří Blaha, Jaroslav Hrabec, Vlastimil Kořínek, Pavel Zrna.

Mimo edici

Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Vydavatel R. Jelínek a.s., Vizovice 2009. Stopami pověstí. Další autoři: Marcel Sladkowski, Bořek Žižlavský.

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Vydavatel Mikroregion Buchlov, Buchlovice 2012. Soubor nejznámějších pověstí a pohádek z Chřibů. (Součást dárkové kazety s DVD) Spoluautor B. Žižlavský.

POEZIE

Léto v I-Lanu. Uh. Hradiště 1999.

Sbírka milostné lyriky vznikla po návštěvě Tchajwanu v roce 1996. Česko-čínská bilingva. Překlad do čínštiny Sung Fengjun Vojtová. Ilustrace Bořek Zeman. Vlastním nákladem.

PŘEVYPRÁVĚNÍ

Svatý Kliment u Osvětiman. Historie hradiska v Chřibech. Nakladatelství ALCOR Hýsly 2005.

Další autoři: Michal Baščan, Bořek Žižlavský. Autorský podíl JJ: klimentské pověsti F. Přikryla převyprávěné do současného jazyka.

B. B. Buchlovan: Na Holém kopci. Městská knihovna, Uh. Hradiště 2015.

Tři historické povídky (1. vydání v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky) převyprávěné do současného jazyka.

 

STUDIE A STATĚ VE SBORNÍCÍCH A MONOGRAFIÍCH

Sběratel Štěpán Potomák z Popovic. Slovácko, r. 16-17 (1974/1975), s.107-122.

Novinářské působení Jana Janči. Vlastivědný věstník moravský 35, 1983, č. 3, s. 273-281.

Český Marat. Životní cesty moravského novináře /Jana Janči/. In  Janča Jan: Dívčí půček. Výbor z tvorby vlčnovského rodáka, spisovatele Jana Janči. Vlčnov 2008, s. 87-106.

František Kretz a Slovácké noviny. In František Kretz – sběratel, národopisec, novinář. Uherské Hradiště 2009, s. 67-77.

Osobnosti historie Vlčnova. In Vlčnov – dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 407-419.

Lidová slovesnost. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 873-891.

Sbírky lidového umění Vlčnova. In Vlčnov - Dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s.891-896.

Od jízdy králů k folklorním slavnostem. In Vlčnov- dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 901-921.

Vlčnov ve výtvarném umění, literatuře a filmu. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 921-943.

Neznámé literární prameny ke slovácké jízdě králů. Sborník sympozia: Letní zvyky a obyčeje. Elektronická publikace. Národní ústav lidové kultury Strážnice 2014.

František Horenský – spisovatel a novinář. In Slovácko očima Františka Horenského. Boršice 2016, s. 30-34.

Vlčnovská jízda králů v díle Jana Janči. Slovácko, r. 57 (2015), s. 39-48.

Medailonky významných kunovických rodáků a osobností. Kunovice 2018, 1. díl, s. 303-310.

Kunovice ve výtvarném umění, literatuře, fotografii a filmu.  Kunovice 2018, 2. díl, s. 297-315.

Pověst o zajetí knížete Viktorina. Čítanka pro 5. ročník základní školy. Nová škola, Brno 2013.

 

FILMOGRAFIE - REALIZOVNÉ SCÉNÁŘE

Hraný film

Pětka s hvězdičkou. Režie Miroslav Balajka. Filmové studio Gottwaldov 1985.

Úspěšná rodinná komedie. Scénář v humoristické nadsázce  reflektuje zážitky autorova kantorského působení na slovácké vesnici v 70. letech.

Poklad rytíře Miloty. Režie Evžen Sokolovský ml. Filmové studio Gottwaldov 1989. Příběh skoro detektivní o dvou malých neposedech, jednom podvodníkovi a loupeživém rytíři.

Jízda králů. Režie Rudolf Tesáček. Československá televize, studio Brno, 1989.

Příběh Ondry - budoucího krále - a jeho dědečka během přípravy jízdy králů ve Vlčnově. (Lze shlédnout na youtube.cz

Hraný film

Jak si Jakub naposledy vystřelil. Režie Hermína Týrlová. Filmové studio Gottwaldov, 1979.  Scénář vznikl úpravou vyprávěnky Jak vznikly na Slovácku kroje ze souboru Vlčnovské vyprávěnky.

Concerto grosso credencioso. Animovaná groteska. Režie Břetislav Kotyza. Filmové studio Gottwaldov, 1988.

Permoník z kremnickej baně. Večerníčkový seriál, 7x8 min. Režie Ladislav Pálka, Slovenská televize Bratislava, 1992. (Lze shlédnout na youtube.cz)

Dokumentární film

Krajem Praděda a krále Ječmínka. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2019. (Lze shlédnout z archivu ČT)

Kámen a životní cesta. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2015. (Ze série Cesta ke kameni.)

Lednický park vypravuje. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2013. (Hlavní cena Ekofilmu.)

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2012.

Jak vypít trnku. Film o slivovici, pálení a pálenicích. Režie Dana Lipovská. Slovácké muzeum 2010.

Terapie zájmu. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2010.

Terezské údolí. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2009.

(Lze shlédnout na youtube.cz)

Chřiby - Hory lidí a mýtů. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2006.

Přes Javorník chodník. Režie Jaroslav Bařinka. Filmové studio Gottwaldov 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

v knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

29. 5. 2021  

29. 5. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

  8. 7. Sobotka, 15.00 hod. Žítkovské bohyně. Beseda v rámci festivalu "Šrámkova Sobotka"

31.7. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

7. 8. Kyjov, Městské nformační centrum. Autorské čtení

28. 8. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00 hod. Žítkovské čarování. Beseda

 
 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode