... novinář a publicista ...

V. kapitola - Je na sadské výšině hrobka Mojmírovců? Díl 2

04.10.2010 20:27

Hrobka předků ve Velegradě? Dobře, ale kde ve Velegradě ji máme hledat?

Kde jinde, než na sadské výšině. Jestliže byl kostel v Sadech synodním kostelem moravské církve, pak byl moravský panovník pochován právě zde.

V duchu se vracím k základům kostela. „Tohle byla pohřební kaple,“ řekl mi archeolog Luděk Galuška u základů zdiva, které vybíhalo od severní strany kostela.

Pohřební kaple?! Že by Piccolomini, znalec české historie, skutečně věděl víc? A co nám o ní prozradil výzkum týmu profesora Viléma Hrubého?

V roce 1959 archeologové v ní narazili na hrobku, jaká nemá v dosud probádaných velkomoravských nekropolích obdobu. Na první pohled bylo jasné, že patřila vznešené osobnosti. Dno bylo vydlážděno plochými kameny a stěny do výšky 120 cm obloženy dřevem. Hrobku původně kryl stupínkovitý náhrobek, z něhož se uchovaly úlomky pískovcových kamenů a omítkové malty namnoze s malovanou výzdobou provedenou technikou al secco (malba na suchou omítku). Barevné odstíny malby sice silně utrpěly staletým uložením v půdě, ale barvy se přesto daly rozeznat: čerň, červeň, bílá a šedá až modravá a olivová zeleň. Malováno bylo na jemně vyhlazeném, nažloutlém podkladu. Zachoval se dokonce zlomek omítky s malbou zachycující levou část tváře. Patrný je rovný delším nos, drobná ústa a mandlově protáhlé velké oko.

Uvnitř pohřební komory na kamenné podlaze spočívala dřevěná rakev, z níž se zachovalo čtyřiadvacet kusů páskového kování. V rakvi ležela kostra s mírně pokrčenými dolními končetinami.

Vzhledem k tomu, že v hrobce byla pochována významná osoba, očekávali bychom vedle kosterních ostatků i bohaté vybavení hrobu milodary, které by nám pomohly určit společenské postavení zemřelého. Nebožtík však u sebe kupodivu neměl takřka nic. Jediným nálezem jsou dva gombíky z lehce zlaceného stříbra, které sloužily k sepnutí pohřebního rubáše. Je v tom jistý rozpor. Z velkomoravských nekropolí známe méně honosné pohřby, v nichž byly nalezeny pravé klenoty velkomoravského šperkařství. A zde hrobka vybudovaná pro příslušníka elity, ale posmrtná výbava žádná. V případě panovníka bychom rozhodně očekávali něco mnohem okázalejšího.

Což znamená, že v daném případě nešlo o královský pohřeb.

Ale ne, naopak! Pokud byl v hrobce pochován panovník, pak to byl s největší pravděpodobností právě Svatopluk. Jen si vzpomeňme. Svatopluk přece umírá jako kajícník. Kál se ze svých hříchů a chtěl se z nich očistit ještě dříve, než předstoupí před Stvořitele. Vzdal veškerého bohatství, světských radovánek a věnoval se pouze modlitbám a rozjímání. I svým prostým, chudým šatem vyjadřoval změnu svého životního postoje. Pokud by historka o kajícném králi vycházela z reálného základu, pak by jeho posmrtné odění a prostý pohřeb bez okázalých milodarů velmi výstižně odpovídaly takové situaci.

I kosterní pozůstatky, respektive to, co se dá „vyčíst“ z jejich vědecké analýzy, svědčí pro moravského panovníka.

A zkoumala je osoba věhlasná, paleoantropolog profesor Emanuel Vlček, který se proslavil zkoumáním ostatků významných postav naší historie a českých panovníků včetně prvních Přemyslovců Bořivoje, Spytihněva I, Vratislava I, sv. Václava a dalších.

V uvedené hrobce byl pochován muž 45-50letý, 175 cm vysoký, dosti silné postavy a značné hmotnosti. Zachovalé části prozrazují delší, vysokou lebku s vysokým hranatým obličejem a úzkým nosem. Zdravotní stav byl dobrý a stav opotřebení odpovídal dožitému věku. Mohl zemřít náhle a nečekaně na vykrvácení po vylomení nebo vytržení zubu, levého špičáku, pod nímž měl vrozenou velkou dutou cystu. Podle názoru stomatologů by i dnes popsaný nález byl nebezpečný a vyžádal si rychlé, specializované chirurgické ošetření.

Tolik závěry antropologické analýzy, která nepřímo potvrzuje, že v hrobce byl pochován král Svatopluk. Ten, jak uvádějí písemné prameny, zemřel 9. března 894. Datum narození sice neznáme, ale z dílčích zpráv o jeho nástupu na trůn a událostí během jeho panování, se dá usuzovat, že zemřel mezi pětačtyřicátým až padesátým rokem svého života, což přesně odpovídá věku, který určil profesor Vlček.

A co hrobka předků? Nezapomněli jsme na ni?

Nezapomněli. I tu zde s jistou mírou představivosti dokážeme nalézt. V sousedství Svatoplukovy hrobky, situované do středu kaple, byl objeven ještě další hrob, číselně značený jako 11/59 a na něm – skládka kostí!

Skládka kostí? Ale to by přece...?

Ano, samozřejmě. Původně mohli být v místech hrobky pohřbeni Svatoplukovi předkové z rodu Mojmírovců. Když zemřel velkomoravský král, byly jejich ostatky uloženy do sousedního hrobu a upravená či zcela nová hrobka „zakomponována“ do prostoru nové přístavby - pohřební kaple, mauzolea krále Moravanů Svatopluka.Interiér pohřební kaple na sadské výšině. do níž bych pochován velkomoravský panovník. Podle L. Galušky.

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

v knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

Autorská čtení, besedy, přednášky 2021  

29. 5. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

  8. 7. Sobotka, 15.00 hod. Žítkovské bohyně. Beseda v rámci festivalu "Šrámkova Sobotka"

31.7. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

7. 8. Kyjov, Městské nformační centrum.  Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácla. Autorské čtení

28. 8. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00 hod. Žítkovské čarování. Beseda

9. 9. Vlčnov, Místní knihovna. Jan Jančam život a tvorba vlčnovského rodáka. Přednáška s ukázkami z tvorby.

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode