... novinář a publicista ...

Rebelové proti všednosti

Výbor fejetonů a reportáží z národopisného dění na Slovácku uveřejněných v Malovaném kraji a Slováckých novinách v letech 1991–2001. Ilustrace: Moarch Eveno. Vydavatel nakladatelství Ottobre 12 Velehrad, 2003.

Recenze:

Přečtěte si Jilíkovy Rebely proti všednosti

Hlavně ti z vás, co se bojí, že v globalizačním procesu ztratí Slovácko to, čím proslulo už dávno jako "malovaný kraj", "kvetoucí zahrada Moravy" nebo "barvami hýřící Slovač", jak se ten kraj mezi Buchlovem a Javořinou obdivně označoval. Původní lidové výtvory vznikaly v jednotlivých oblastech - Slovácko jich má 28 - z vnitřní potřeby vyjadřovat se osobitě a od okolí odlišně pro pocit důstojnosti a hrdosti na domov. Pesimisté už na konci 19. století vyjadřovali obavy, že se všecka ta krása do 50 let ztratí a že potomci budou jen v muzeích obdivovat zbytky, dosvědčující obdivuhodný tvořivý potenciál minulých generací. Možná, že by ten zánik postupoval rychleji, nebýt oněch rebelů proti všednosti, kteří se angažovali aktivně v uchování a uplatňování tradičních hodnot, které spojovaly jejich život se životem předků v mezigeneračním propletení vesnických pospolitostí. Realizovali tak Uprkovo heslo SVOJÍM BYT A SVOJÍM OSTAT, protože cítili potřebu kontinuity hodnot a tradic i při přejímání mnoha novostí v malozemědělské vesnici. Žili ve spojení a pokoře s kulturním dědictvím!

Jiří Jilík zdědil po otci literární kreativitu, schopnost vyjadřovat podstatu toho, co viděl, požil a obdivoval na cestách po Slovácku během oněch deseti let, kdy své reportáže psal pro krátkodobé uplatnění v novinách a časopisech. Opravdu se setkal s řadou pozoruhodných lidí, jimž to označení právem patří - bouřili se proti zániku hodnot a projevů, jež považovali za potřebné a uchování hodné a které také s opravdovostí prožívali, vytvářeli či organizovali ve vesnických pospolitostech. Je dobré, že ty reportáže vyšly teď souborně v knížce, milé na pohled a lákavé k pohlazení, protože se ukázalo, že nebyly jen krátkodobým produktem žurnalistiky. Knížka přináší dva tucty textových dokladů o tom, co prožil a vnímal citlivým srdcem nejen na veřejných inscenacích, ale především na intimních besedách s pozoruhodnými tvůrci a udržovateli lidových ĺtradic v tom kterém okrsku, kde žili, zpívali a tancovali, vyprávěli si dávné zkazky, to všecko s opravdovostí citového vztahu k domovu. Jilíkovy texty prokazují schopnost vžít se do myšlení a cítění lidí, s nimiž besedoval, popíjel víno, ale také probíral jejich těžkosti a problémy, které je trápily. Pochopil mnohé z toho, co se ani erudovaným etnografům a folkloristům při studijních pobytech na Slovácku postihnout nepodařilo, neboť se spokojovali s vnější jevovou stránkou reality, aniž mohli pronikat do podstaty projevů. Ty vznikaly z přímo prožívané potřeby tvůrců a užívatelů projevů lidové kultury a byly přijaty celou pospolitostí jako jejich výrazný projev, vizitka osobitosti a odlišnosti, na níž si dědiny zakládaly jako dokladu osobité existence a důstojnosti. Nic nevznikalo pro obdiv a potlesk návštěvníků festivalů a národopisných slavností, kde se na pódiích předvádí autentický folklor v druhotné podobě, ovlivněné potřebami zábavy pro potěšení diváků, milovníků folkloru a obdivovatelů slovácké lidové ĺkultury. Národopisné soubory jsou nositeli lidových tradic a rozvoj dětských souborů prokazuje životnost lidových tradic tak přesvědčivě, že obavy ze zániku nejsou na místě. Můžeme být optimisty!

Zajímavou složkou té pozoruhodné knížky je i výtvarný doprovod, zásadně odlišný od u nás běžných realistických ilustrací, jež známe z mnoha publikací. Autorem je totiž umělec z francouzské Bretaně, který zavítal na Slovácko a uchvácen naší lidovou kulturou tu zakotvil. Tvoří oslavu Slovácka ovšem svým způsobem a odlišným viděním a chápáním tvarů a barev. A tak i ty odlišnosti výtvarného doprovodu můžeme brát za projev rebelanta proti všednosti a obyčejnosti. Ta knížka potěší naše milovníky folkloru jako milé povzbuzení k oslavě života a jeho krás. A neinformované může přesvědčovat o potřebě různorodosti projevů v obrovské nabídce importovaných zábavních programů. A tož buďme také trochu rebelanty proti té hrozbě konzumní globality a ceňme s obdivem i pokorou projevy svébytné lidové kultury malovaného kraje, který je naším domovem.

PhDr. Josef Beneš, Csc
Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

v knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

Autorská čtení, besedy, přednášky 2021  

29. 5. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

  8. 7. Sobotka, 15.00 hod. Žítkovské bohyně. Beseda v rámci festivalu "Šrámkova Sobotka"

31.7. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

7. 8. Kyjov, Městské nformační centrum.  Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácla. Autorské čtení

28. 8. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00 hod. Žítkovské čarování. Beseda

9. 9. Vlčnov, Místní knihovna. Jan Jančam život a tvorba vlčnovského rodáka. Přednáška s ukázkami z tvorby.

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode