... novinář a publicista ...

U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla.

Kniha o Stanclově lékárně na Masarykově náměstí, která patří k nejvýznamnějším stavebním památkám Uherského Hradiště. Současně mapuje životní osudy lékárníka Josefa Stancla (1851-1924), prvního českého starosty města a osudy jeho potomků. Autorský kolektiv vytvořili Jiří Jilík a Igor Stancl, kapitolu o stavebním vývoji objektu napsala Jana Spathová, odbornice památkové péče. Nakladatelství PETRA Uherské Hradiště, 2007.

Napsali o knize:

Kniha U Zlaté koruny je pozoruhodné dílo literární i faktografické. Pokud vím, nemá v naší farmaceutické literatuře obdoby. Zachycuje pozoruhodně život lékárnické rodiny se všemi peripetiemi, zdary i nepřízní osudu. Nejsou to jen suchá data, jaká jsme zvyklí produkovat, ale dramatický pohyb v místě a čase. Zachycuje historii až po současnost, včetně ještě málo zpracovaných dějin poslední poloviny minulého století. Myslím, že tato publikace se trvale usadí v popředí naší lékárnické literatury jako zasvěcený obraz lékárenství zejména 19. a 20. století.

Václav Rusek

Autor recenze Doc. RNDr. PhMr Václav Rusek, CSc., vysokoškolský pedagog a zakladatel Českého farmaceutického muzea v Kuksu, je naším nejvýznamnějším odborníkem na dějiny farmacie.

Příběh jednoho z nejvýstavnějších domů v Uherském Hradišti a jeho obyvatel barvitě vykresluje publikace autorů Jiřího Jilíka, Jany Spathové a Igora Stancla nazvaná Lékárna U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Jen málokdo ví, že dnešní podoba tohoto architektonického skvostu vznikla přestavbou ze dvou původně renesančních domů; že již v roce 1719 zde sídlil lékárník Ignác Pilchowitz a od této doby dům slouží stále stejnému účelu – poskytovat „zdravým útěchu, nemocným podporu“, jak hlásá latinský nápis na průčelí.

Avšak nejen dům, ale i jeho obyvatelé se zapsali do historie města, které může na ně být právem hrdé. K těm nejvýznamnějším patřil Josef Stancl (1851–1924), první český starosta Uherského Hradiště (zvolen 1896), jehož životním osudům se kniha věnuje. Svou politickou kariéru zahájil na počátku 80. let 19. století, v roce 1880 kandidoval do městského výboru za měšťanskou stranu, zvanou též purkmistrovská. O šest let později byl zvolen do zemského sněmu (1886), v němž zastupoval Uherskohradišťsko po dvě volební období. Na sněmu předložil řadu návrhů týkajících se zejména obecného a odborného školství, neboť vzdělání považoval za důležitý stupeň k hospodářskému vzestupu našeho regionu. Výrazně se zasloužil o rozvoj českého školství ve městě, ať již ustavením obecné a později měšťanské české školy, či zřízením obchodní školy (první na Slovácku, třetí na Moravě).

Josef Stancl však nebyl jen politikem, ale jako vzdělaný člověk a vlastenec se významně podílel na společenském životě města. Vydával Slovácké noviny, působil v řadě spolků a korporací a některé z nich řadu let vedl (Sokol, sbor dobrovolných hasičů). Jeho domácnost se stala společenským salonem města, ve svém vinném sklepu v Mařaticích hostil řadu významných osobností uměleckého života - básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů aj.

Poutavě psaný text knihy je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých fotografií, z nichž některé dosud nebyly publikovány. Četné novinové výstřižky, reprodukce pohlednic, plakátů i písemných pramenů pomáhají čtenáři vytvořit si představu o daném období i tehdejším životním stylu. Zdařilá grafická úprava, kvalitní tisk a papír, stejně jako poutavý přebal dotváří příznivý dojem o knize, kterou ocení nejen obyvatelé města, ale všichni, kteří se zajímají o jeho historii.

PhDr. Blanka Rašticová

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Připravuje se nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

V knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

 

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode