... novinář a publicista ...

U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla.

Kniha o Stanclově lékárně na Masarykově náměstí, která patří k nejvýznamnějším stavebním památkám Uherského Hradiště. Současně mapuje životní osudy lékárníka Josefa Stancla (1851-1924), prvního českého starosty města a osudy jeho potomků. Autorský kolektiv vytvořili Jiří Jilík a Igor Stancl, kapitolu o stavebním vývoji objektu napsala Jana Spathová, odbornice památkové péče. Nakladatelství PETRA Uherské Hradiště, 2007.

Napsali o knize:

Kniha U Zlaté koruny je pozoruhodné dílo literární i faktografické. Pokud vím, nemá v naší farmaceutické literatuře obdoby. Zachycuje pozoruhodně život lékárnické rodiny se všemi peripetiemi, zdary i nepřízní osudu. Nejsou to jen suchá data, jaká jsme zvyklí produkovat, ale dramatický pohyb v místě a čase. Zachycuje historii až po současnost, včetně ještě málo zpracovaných dějin poslední poloviny minulého století. Myslím, že tato publikace se trvale usadí v popředí naší lékárnické literatury jako zasvěcený obraz lékárenství zejména 19. a 20. století.

Václav Rusek

Autor recenze Doc. RNDr. PhMr Václav Rusek, CSc., vysokoškolský pedagog a zakladatel Českého farmaceutického muzea v Kuksu, je naším nejvýznamnějším odborníkem na dějiny farmacie.

Příběh jednoho z nejvýstavnějších domů v Uherském Hradišti a jeho obyvatel barvitě vykresluje publikace autorů Jiřího Jilíka, Jany Spathové a Igora Stancla nazvaná Lékárna U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Jen málokdo ví, že dnešní podoba tohoto architektonického skvostu vznikla přestavbou ze dvou původně renesančních domů; že již v roce 1719 zde sídlil lékárník Ignác Pilchowitz a od této doby dům slouží stále stejnému účelu – poskytovat „zdravým útěchu, nemocným podporu“, jak hlásá latinský nápis na průčelí.

Avšak nejen dům, ale i jeho obyvatelé se zapsali do historie města, které může na ně být právem hrdé. K těm nejvýznamnějším patřil Josef Stancl (1851–1924), první český starosta Uherského Hradiště (zvolen 1896), jehož životním osudům se kniha věnuje. Svou politickou kariéru zahájil na počátku 80. let 19. století, v roce 1880 kandidoval do městského výboru za měšťanskou stranu, zvanou též purkmistrovská. O šest let později byl zvolen do zemského sněmu (1886), v němž zastupoval Uherskohradišťsko po dvě volební období. Na sněmu předložil řadu návrhů týkajících se zejména obecného a odborného školství, neboť vzdělání považoval za důležitý stupeň k hospodářskému vzestupu našeho regionu. Výrazně se zasloužil o rozvoj českého školství ve městě, ať již ustavením obecné a později měšťanské české školy, či zřízením obchodní školy (první na Slovácku, třetí na Moravě).

Josef Stancl však nebyl jen politikem, ale jako vzdělaný člověk a vlastenec se významně podílel na společenském životě města. Vydával Slovácké noviny, působil v řadě spolků a korporací a některé z nich řadu let vedl (Sokol, sbor dobrovolných hasičů). Jeho domácnost se stala společenským salonem města, ve svém vinném sklepu v Mařaticích hostil řadu významných osobností uměleckého života - básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů aj.

Poutavě psaný text knihy je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých fotografií, z nichž některé dosud nebyly publikovány. Četné novinové výstřižky, reprodukce pohlednic, plakátů i písemných pramenů pomáhají čtenáři vytvořit si představu o daném období i tehdejším životním stylu. Zdařilá grafická úprava, kvalitní tisk a papír, stejně jako poutavý přebal dotváří příznivý dojem o knize, kterou ocení nejen obyvatelé města, ale všichni, kteří se zajímají o jeho historii.

PhDr. Blanka Rašticová

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

v knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

Autorská čtení, besedy, přednášky 2021  

29. 5. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

  8. 7. Sobotka, 15.00 hod. Žítkovské bohyně. Beseda v rámci festivalu "Šrámkova Sobotka"

31.7. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

7. 8. Kyjov, Městské nformační centrum.  Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácla. Autorské čtení

28. 8. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00 hod. Žítkovské čarování. Beseda

9. 9. Vlčnov, Místní knihovna. Jan Jančam život a tvorba vlčnovského rodáka. Přednáška s ukázkami z tvorby.

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode