... novinář a publicista ...

Záhadná jízda králů

Společně s autorem se čtenář vydává hledat původ jednoho z nejzajímavějších lidových obyčejů Slovácka - jízdy králů. Je snad zvyk ohlasem iniciačních obřadů našich prapředků, anebo hledání ztraceného velkomoravského krále Svatopluka? Či jde o památku na krále Matyáše prchajícího z prohrané bitvy? Fotografiemi doprovodila Marie Holečková. První svazek edice „Morava – utajená minulost“. Nakladatelství MH Beroun, 2007.

Recenze

Neuběhl ani rok a čtenářům se dostává do rukou další kniha Jiřího Jilíka s názvem Záhadná jízda králů, tentokrát vydaná v edici Morava – utajená minulost. Napsat knihu pro tuto edici byla dobrá volba, neboť z obřadů a obyčejů v oblasti Uherskohradišťska není nic záhadnějšího, než právě jízda králů. Je řada autorů, která se více či méně fundovaně dotkla tohoto obřadu, mnozí z nich rozvinuli řadu teorií o jeho původu, stáří či podobě. Jiří Jilík uchopil toto téma zcela jinak. K povídání o jízdě králů přistupoval především jako vypravěč, který měl možnost dlouhá léta pozorovat tuto obřadní obchůzku ve Vlčnově, kde léta působil jako učitel a dodnes sem dojíždí, jako člen přípravného výboru vlčnovských slavností Jízdy králů nebo autor některého z pořadů.

Pojednání o vlčnovské jízdě králů začíná svým prvním setkáním s objížďkou v roce 1971 a volně vyprávuje o setkáních – skutečných a fiktivních - s vlčnovskými osobnostmi, které mu popsaly podobu tohoto obřadu v minulosti (učitel Josef Kukulka, novinář Jan Janča). Čtenářsky zajímavá je část o známých osobnostech Josefu Klvaňovi, Čeňku Zíbrtovi a Janu Koulovi, Luboru Niederlovi či Jožovi Uprkovi, z nichž každý obdivoval a dokumentoval jízdu králů po svém. Za zdařilou a komplexně pojatou můžeme pokládat část s názvem Cesta do pravěku (zvláštní je název kapitoly, stejně jako všech ostatních, jejichž obsah vždy vysvětlí až samotné pojednání). Zde Jiří Jilík shrnuje výklady a nastiňuje všechna možná vysvětlení a teorie od laiků i odborníků o původu letničních obřadů a obyčejů. Sám však své pojednání neuzavírá, jevy nevysvětluje, ale dává svá vyprávění vždy jen k zamyšlení. Zdařile jsou pojaté kapitoly, které opisují paralely, jež by eventuálně mohly nějak souviset s jízdou králů, především historické události sahající až do období Velké Moravy či panování krále Jiřího z Poděbrad, které nemůžeme nijak doložit, ale jen to subjektivně pociťujeme a předpokládáme, že by třeba… A ani zde si neklade za cíl vkládat do svých textů odborné závěry. Zcela beletristicky až jilíkovsky je sepsaná poslední kapitola Příběh obrazu opisující zobrazování vlčnovské jízdy králů Jožou Uprkou a   kulturní dění ve Vlčnově v první polovině 20. století.

Jiří Jilík ve své knize Záhadná jízda literárně zpravoval a zajímavě vypravěčsky vystihl příběh o králi a jeho jízdě. I když jeho subjektivní pocity převrstvily objektivní vědomosti a znalosti o této problematice, podchytil ve své knize důležité etnografické momenty, které nejen běžného, ale i zainteresovaného čtenáře zaujmou či překvapí. Díky konkrétním výpovědím nebo popisům svého pozorování dostává kniha punc pramenné literatury. Autor ke svému psaní využil známou, ale i méně známou literaturu a vyexcerpoval i málo dostupné časopisy a drobné novinové zprávy, které v závěru knihy uvádí. Přes všechny otevřené a nedořešené otázky okolo problematiky jízdy králů, což nebylo ani autorovým cílem, je kniha dobrým počtením pro všechny, kteří mají rádi problematiku záhadných a nedořešených jevů,  nejen z obřadní lidové kultury.

Ludmila Tarcalová, Slovácké muzem Uh. Hradiště

Publikaci je možno objednat na adrese: Nakladatelství MH, Máchova 789, 266 01 Beroun, tel. 311 611 393, mobil: 603 830 296.

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 01

722 984 125

Vyhledávání

Nové vydání knihy ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ

v knihkupectvích  od 8. března 2021.

 
Knihu je možné objednat na e-shopech nakladatelství  a u autora: jiri.jilik@gmail.com. 
Nabídka knih Jiřího Jilíka, viz zde: "Nakladatelství VELIGRAD".
 

 

Autorská čtení, besedy, přednášky 2021  

29. 5. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

  8. 7. Sobotka, 15.00 hod. Žítkovské bohyně. Beseda v rámci festivalu "Šrámkova Sobotka"

31.7. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00. Žítkovské čarování. Beseda

7. 8. Kyjov, Městské nformační centrum.  Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácla. Autorské čtení

28. 8. Starý Hrozenkov, Kordárna, 19.00 hod. Žítkovské čarování. Beseda

9. 9. Vlčnov, Místní knihovna. Jan Jančam život a tvorba vlčnovského rodáka. Přednáška s ukázkami z tvorby.

 
 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode